Psychedelica werkt om deze redenen

Er komen steeds meer onderzoeken naar buiten waaruit blijkt dat psychedelica grote effecten hebben op het welzijn van gediagnosticeerde, psychiatrische patiënten. Maar waarom werken psychedelica zo goed? En wat kan wanneer ingezet worden? 

Al tientallen jaren

Hoewel het nu gek lijkt, behandelen we al jarenlang psychiatrische patiënten met psychedelica. Zo werden er in 1960 in Amerika tweeduizend alcoholverslaafde patiënten behandeld met LSD. Ook in Nederland werd LSD ingezet door een psychiater om patiënten met het concentratiekampsyndroom te behandelen. LSD was dus een veelgebruikt middel totdat het illegaal werd verklaard en in de Opiumwet terecht kwam.

Hoewel we dus weten dat psychedelica effect hebben, is het lastig om ze in de reguliere zorg in te zetten. Toch, is er de laatste tijd meer vraag naar, omdat psychiaters erachter komen dat hun huidige werkwijze geen tot weinig effect hebben. Er wordt nu dus in razend tempo onderzoek gedaan naar de werking van de verschillende psychedelica en de (langetermijn) effecten op patiënten. 

Waarom werken psychedelica?

Psychedelica creëren nieuwe verbindingen in de hersenen. Daardoor worden verbindingen die weinig met elkaar in contact staan juist sterker. Ook zorgt psychedelica ervoor dat de patiënt meer open gaat staan voor emotionele ervaringen. Wordt angst minder en worden hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor zelfreflectie minder actief. Dit alles zorgt ervoor dat er ruimte komt in het hoofd van de patiënt om zijn trauma of angst aan te kijken. Bij andere patiënten zorgt het er juist weer voor dat zij nieuwe inzichten en manieren van denken sneller tot zich kunnen nemen. Waardoor ze deze nieuwe denkpatronen gemakkelijker eigen kunnen maken. Als psychedelica gecombineerd wordt met goede psychotherapie kunnen zij dus direct effect hebben. 

Waar kun je psychedelica inzetten?

Psychedelica kunnen bij een breed scala aan psychiatrische ziektebeelden ingezet worden. Ze zijn vooral geschikt voor patiënten die behandeling resistent blijken voor de reguliere behandeling. Dit komt vaak doordat patiënten veel schaamte of angst meedragen, waardoor ze niet open kunnen staan voor de reguliere cognitieve therapie. Je kunt hierbij denken aan PTSS, en angst. Hiervoor wordt vaak MDMA ingezet. Maar voor depressie en een eetstoornis kan ook 5-MeO-DMT ingezet worden. 5-MeO-DMT is een research chemical en het wordt van nature aangetroffen in verschillende plantensoorten, en in ten minste één paddensoort – de Sonora Desert-pad. 

Eigenlijk kunnen psychedelica dus ingezet worden bij alle psychiatrische ziektebeelden. Van depressie en angst tot aan PTSS en eetstoornissen. 

Het grootste voordeel is dat de patiënt open gaat staan voor gesprekstherapie. Toegankelijker is voor nieuwe alternatieven en over het algemeen beter in zijn vel zit. Dus hoewel psychedelica een grote invloed hebben, kunnen zij niet ingezet worden als op zichzelf staande medicatie. Ze zijn vooral een goede aanvulling op het huidige therapie aanbod.

Gerelateerd