Hoe weet je of een casino legitiem is?

In de laatste 20 jaar is het aantal iGamers explosief gegroeid, dit mede dankzij het grote aantal nieuwe aanbieders van online casino’s. In het volgende artikel geef ik je achtergronden van de wetgeving omtrent de online aanbieders van kansspelen en tips hoe je kunt checken of een casino legitiem is. 


De wet Koa

Na een lange voorbereidingsperiode trad op 1 april 2021 de Wet ‘kansspelen op afstand’ (Koa) in werking. Deze wet stelt de eisen vast, die aan een vergunning voor de  aanbieders van kansspelen op afstand worden gesteld. Aanbieders van onder andere online casino’s, waaronder ook de nieuwste online casino‘s, vallen in deze categorie. 

De nieuwe wetgeving heeft vooral als doel om zaken als  witwassen, fraude en oplichting tegen te gaan. Daarnaast is de wet ook aangenomen om elke vorm van gokverslaving ) te bestrijden en spelers te beschermen tegen de risico’s van kansspelverslaving.

Ksa

De uitvoering van de wet Koa is in handen van de Kansspelautoriteit (afgekortKsa).  

De aanvraag voor een vergunning wordt pas in behandeling genomen nadat de leges van 48.000 euro zijn betaald. Verder wordt beoordeeld of een aanvrager aangesloten is bij het  

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), een gezonde onderneming is die op verantwoorde wijze omgaat met tegoeden van spelers en een afdoende beleid heeft om kansspelverslaving te voorkomen.    

Mystery shoppers

Om de illegaliteit en criminaliteit bij aanbieders van kansspelen op afstand te kunnen bestrijden heeft de Ksa aanvullende bevoegdheden gekregen.  Een belangrijke bevoegdheid is dat de Ksa bij de opsporing gebruik mag maken van een valse identiteit. Deze valse identiteit, die ik gemakshalve de mystery shopper noem, kan meespelen onder een valse naam om zo eventuele misstanden aan het licht te brengen. 

Verder is het ook zo, dat de Ksa de bedrijven achter de casino’s, de financiële dienstverleners, een straf kan opleggen. Dit noemen we een bindende aanwijzing. Zij moeten dan hun dienstverlening staken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het online casino waarvoor zij werken een illegaal bedrijf is.  

Aanbieders iGaming

De markt voor online kansspelen ging op 1 oktober open en met ingang van 1 april 2021 was het mogelijk aanvragen in te dienen. Tot heden werden er 28 aanvragen ingediend waarvan er in eerste instantie 10 werden goedgekeurd. De resterende aanvragen werden met vertraging goedgekeurd.  

De namen van de toegelaten bedrijven, die kansspelen online mogen aanbieden worden gepubliceerd door de Ksa. Zo is aan het nieuwste online casino per 20 november j.l. een vergunning verleend.  

Speel bewust

Ik raad je aan, voordat je een online casino bezoekt, om na te gaan of dit casino legitim is. Op de website van de kansspelautoriteit vindt je alle legitieme aanbieders van online casino‘s. Een andere site met nuttige informatie is dit artikel.

Ik wens je veel speelplezier!

Gerelateerd